Недавній огляд даних клінічних досліджень у дітей і дорослих з СДУГ показав , що середнє підвищення АТ при прийомі атомоксетин становить < 5 мм рт.ст. і ЧСС < 10 ударів на хвилину. Атомоксетин - селективний інгібітор зворотного захоплення норадреналіну . Застосовується для лікування синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ ) .

Недавній огляд даних клінічних досліджень у дітей і дорослих з СДУГ показав , що середнє підвищення АТ при прийомі атомоксетин становить < 5 мм рт.ст. і ЧСС < 10 ударів на хвилину. Однак приблизно у 6-12 % дітей і дорослих відзначалися клінічно значущі зміни АТ ( більше 15-20 мм рт.ст. ) або ЧСС (більше 20 ударів на хвилину) , або обох показників . З них у 15-32 % відзначалося постійне або прогресивне збільшення цих параметрів. Це збільшення ЧСС та АТ може мати серйозні клінічні наслідки для невеликого числа пацієнтів , які приймають атомоксетин , особливо при постійному або прогресивному збільшенні.

У зв'язку з цим , щоб мінімізувати ризик ускладнень або уникнути його :

  • Не слід використовувати атомоксетин у пацієнтів з тяжкими серцево - судинними та цереброваскулярними захворюваннями. Необхідно зіставляти ризик / користь у пацієнтів з можливим підвищенням АТ і ЧСС ;
  • При розгляді питання про необхідність лікування атомоксетин необхідний ретельний збір анамнезу та фізикальне обстеження для оцінки стану серцево - судинної системи та виявлення артеріальної гіпертензії , тахікардії або інших серцево - судинних та цереброваскулярних захворювань ;
  • Під час лікування атомоксетин необхідний постійний моніторинг АТ і ЧСС ( після кожної корекції дози і принаймні кожні 6 міс ) для виявлення потенційно клінічно значущого збільшення цих показників ;
  • При прийомі атомоксетин протягом тривалого періоду не рідше 1 разу на рік слід переглядати необхідність продовження лікування .