Дані про мутагенність фуросеміду неоднозначні. Ряд досліджень повідомляє про відсутність мутагенної активності. Так, є дані, що свідчать про відсутність індукування обміну сестринськими хроматидами у людських клітин in vitro, однак інші дослідження хромосомних аберації дали суперечливі результати. Дані про мутагенність фуросеміду неоднозначні. Ряд досліджень повідомляє про відсутність мутагенної активності. Так, є дані, що свідчать про відсутність індукування обміну сестринськими хроматидами у людських клітин in vitro, однак інші дослідження хромосомних аберації дали суперечливі результати. Дослідження на клітинах китайських хом'ячків виявило індукування розвитку хромосомних ушкоджень, при цьому отримані позитивні дані про наявність обміну сестринськими хроматидами були сумнівні. Результати вивчення індукції хромосомних аберації у мишей на фоні прийому фуросеміду виявилися непереконливими.