Інтервал QT вимірювали при рівноважному стані тореміфену (на 5-й день дозування) в 13 тимчасових точках протягом 24 годин після прийому тореміфену. Вплив тореміфену на інтервал QT було оцінено в подвійному сліпому рандомізованому дослідженні у здорових чоловіків у віці від 18 до 45 років (N = 42). Ефект оцінювали при дозах 20, 80 і 300 мг (у 5 разів вище рекомендованої дози 60 мг). Інтервал QT вимірювали при рівноважному стані тореміфену (на 5-й день дозування) в 13 тимчасових точках протягом 24 годин після прийому тореміфену. Спостерігалося залежне від дози та концентрації збільшення інтервалу QT і зміна T-хвилі на ЕКГ. Ці ефекти, як вважають, викликані тореміфеном і N-деметілтореміфеном.

Тореміфен не чинив впливу на ЧСС, тривалість PR-і QRS-інтервалу.